Just4U

Lipsusõlmede tegemise õpetus

Lipsusõlmede tegemise õpetus

Lipsusõlmede tegemise etikett

Lipsusõlmede tegemise õpetus

Kikilipsud (Bow tie):

Kikilipsu lipsusõlme sidumise õpetus
1. Tõsta särgi krae ja aseta lips ümber kaela nii, et vasak pool oleks umbes 4 cm madalamal.
2. Tõsta vasak pool risti üle parema. Kontrolli, et ristumiskoht oleks võimalikult kaela lähedal, andes piisavalt ruumi lipsu tegemiseks.
3. Tõsta vasak pool silmuse alt läbi üles.
4. Langev osa voldi kahekordseks (nagu näidatud joonisel). Seejärel suru kokku keskkohast – sinna tuleb sõlm.
5-6. Hoia volditud osa paigal ning too teine pool eest läbi alla nii, et see oleks täpselt volditud osa keskel.
7. Tee silmus ümber lipsu – allatoodud osa läheb alt läbi taha ja jälle üles lipsu tagant ning läbi kaela silmuse.
8. Voldi ülestõstetud osa nagu joonisel. Seejärel pane volditud osa läbi äsja tehtud silmuse nii, et jääks identselt tagumise volditud lipsu kujuga.

Kaelarätid (Cravat):

Kaelarätiku lipsusõlme sidumise õpetus
1. Aseta kaelarätt sirgelt ümber kaela nii, et parema käe poolne osa oleks ca 5 cm madalamal kui vasakpoolne.
2. Tõsta pikem pool üle lühema paremalt vasakule.
3. Nüüd vii sama lipsuots lühema alt läbi.
4. Jätka, tuues sama otsa ette ja üle, vasakule poole.
5. Nüüd tõmba lipsuots läbi kaela silmuse üles nii, et see asetuks lipsusõlme taha.
6. Viimaks, et luua rüüsitud välimus, too ülestõstetud lipsuots alla läbi sõlmega silmuse.

Windsor´i sõlm:

Windsori sõlme lipsusõlme sidumise õpetus
1. Kui oled asetanud lipsu sirgelt ümber kaela, pane lipsu laiem ots üle kitsama poole, tuues laiema otsa läbi silmuse üles.
2. Too laiem lipsuots alla, siis tõmba kitsama poole alt läbi ja too üles paremale poole.
3. Hoia ikka veel laiemat otsa, tõsta see üles ja üle ning too läbi kaelasilmuse alla vasakule poole.
4. Nüüd vii laiem ots üle kitsama , nagu joonisel näidatud.
5. Seejärel vii ots alt-üles kaelasilmuse keskelt läbi.
6. Lõpuks too laiem ots alla, tõmmates seda eestpoolt sõlme vahelt läbi. Hoides teise käega sõlmest kinni, tõmba seda ülespoole nii, et see oleks mugavalt ümber kaela.

Kahekordne lihtne sõlm (Double simple knot):

Kahekordse lihtsa sõlme lipsusõlme sidumise õpetus
1. Alusta lipsu asetamisest sirgelt särgi kaeluse alla. Seejärel pane laiem pool üle kitsama.
2. Too laiem pool alt läbi ja uuesti üle kitsama, parema käe poole.
3. Nüüd too laiem pool üles sõlme tagant läbi kaelasilmuse.
4. Seejärel tõmba ülestõstetud osa läbi sõlme, eest poolt, alla. Hoides ühe käega lipsusõlmest ning teise käega lipsu eesmisest langevast osast, tõmba lipsusõlme ülespoole tihedalt vastu kaelust.

Poolik Windsori sõlm (Half Windsor knot):

Pooliku Windsori sõlme lipsusõlme sidumise õpetus
1. Aseta lips sirgelt kaeluse alla nii, et laiem ots vasakul pool oleks ca 5 cm madalamal kui kitsam ots paremal pool.
2. Nüüd aseta laiem lipsuots üle kitsama, vii tagant läbi ja too ettepoole tagasi.
3. Järgmiseks tõsta laiem pool üles üle kaelasilmuse külje ning pöörates seda silmuse keskelt läbi allapoole, vii laiem ots paremale poole.
4. Jätka, liikudes laiema otsaga ümber kitsama poole – tehes nii horisontaalse sõlme.
5. Vii lipsuots üles kaelasilmuse vahelt läbi. Seejärel too ots ettepoole üle silmuse serva.
6. Nüüd tõmba laiem ots alla eest poolt läbi lipsusõlme. Hoides ühe käega lipsusõlmest, tõmba ettevaatlikult sõlme ülespoole, et see oleks mugavalt kaeluse all.

Taskurätid (handkerchiefs):


A:
Pintsaku rinnataskurätiku voltimise õpetus
1. Aseta taskurätt siledale aluspinnale.
2. Nüüd voldi taskurätt keskelt kokku – tekib kolmnurk.
3. Voldi üks servadest sisse nii nagu joonisel näidatud. Kontrolli, et volditu jääks paigale.
4. Tee sama teise poolega.
Viimaks aseta taskurätt rinnataskusse.

B:
Pintsaku rinnataskurätiku voltimise õpetus
1. Aseta taskurätt siledale aluspinnale.
2. Voldi taskurätt keskelt kokku nii, et keskkoht oleks natuke nihkes – moodustades kaks serva, nagu on joonisel näidatud.
3. Nüüd voldi üks külg üles nii, et tekib kolmas serv.
4. Voldi teine külg alla nii, et tekiks alus – vt. Joonist.
Lõpuks aseta taskurätt rinnataskusse nii nagu meeldib.

Vana-Lõuna 39Vana-Lõuna 39
Tallinn 10134
Harjumaa
Estonia


Tel: 6485525
Meil: info@just4u.ee
Merike Kuks

Merike Kuks


merike@just4u.ee
tel: 6485525

Kätriin Luht

Kätriin Luht


info@just4u.ee
tel: 5130750